JULISULI

AZ ELSŐ DÉL-TIROLI MAGYAR ISKOLA

Már a Dél-tiroli Magyarok Egyesületének megalakításakor arra az elhatározásra jutottunk, hogy azt az égető szükséget, melyet az itt felnövekvő gyermekek és fiatalok magyar anyanyelvi oktatásának hiánya jelenti, mielőbb orvosoljuk. Ennek az elhatározásnak további lökést a szervezetünk által 2019-ben végezett online-felmérés eredménye adott. Ebből kiderült, hogy az itt élő magyar lakosság körülbelül 50%-át 18 év alatti fiatal alkotja/adja. A gyermekek közül sokuk már itt született, s ennek a felnövekvő generációnak a tagjai ezévben váltak/válnak nagykorúvá.

Más diszpóra-területekkel összehasonlítva nagyon éles különbségekkel kell itt megbirkóznunk. Ez részint abban rejlik, hogy Dél-Tirolban nincs olyan korábbi kezdeményezés (lásd pl. az 56-os magyarok világszerte korábban elvégezett pionír munkáját), olyan támogató intézményhálózat (Magyar Ház, magyar katolikus kör, cserkészet stb.), melyre alapozva és/vagy ahhoz kapcsolódva munkánkat megkezdhetnénk. Ezt tovább tetézi az a tény, hogy más magyar civil szervezet sem tevékenykedik ezen a területen. Tehát sem a feladatokon, sem a nehézségeken nincs kivel osztoznunk.

A Dél-Tiroli Autonóm Tartomány vívmányai közé tartozik a háromnyelvűség, azaz az olasz, a német és a ladino is elfogadott, a mindennapokban használt nyelv. Az itteni oktatási rendszerbe tanuló fiatalok emellett a két-három nyelv mellett további két idegennyelvet is tanulnak (latin, angol, francia vagy orosz), így azok a gyermekek, aki most a magyar nyelv tanulására adják majd a fejüket, azok azt már mint az 5. nyelvet fogják tanulni (nem beszélve a dél-tiroli dialektusról, melyet akár önálló nyelvként is kezelhetünk).

A szervezési- és előkészítőfázis után a járványügyi helyzetre való tekintettel kizárólag online formában 2021. január első hete óta elindított oktatáson heti rendszerességgel 42 tanulót tanítunk. Külön öröm, hogy a három korcsoportot lefedő képzéseinken (óvodai: 4–7 éves, kisiskolás: 7–10 éves, nagyok: 11–18 éves) Erdélyből és a Felvidékről Dél-Tirolba elszármazott magyar gyermekek is részt vesznek. Ráadásul a COVID miatt fennálló helyzetet sikerült előnyünkre fordítani, s az online térben zajló oktatásnak köszönhetően Dél-Tirol legelszigeteltebb községeiben felnövő magyar gyermekeket is be tudtuk vonni az anyanyelv tanítási projektbe: tanulóink 21 különböző településen élnek.