Cserkeszészet

Megalakult a VII. Olivér Cserkészcsapat!

Régi tervünk vált valóra az első dél-tiroli cserkész szervezet megalapításával. Örömmel jelenthetjük, hogy 2021 áprilisában 2 őrs alakult meg, 5–5 fővel, élükön 1–1 segédtiszt irányításával. Az egyik leghíresebb magyar cserkész, Szerb Antal emléke előtt tisztelegve a VII. Olivér Cserkészcsapat nevet választottuk. Tudomásunk szerint nincs más magyar cserkészcsapat Olaszországban, így ebben az értelemben is úttörő, pionír kezdeményezésről beszélhetünk. A cserkészet magában hordozza az oktatási kereteken kívüli lehetőségek tárházát, amivel a fiatalok számára új dimenziók nyílhatnak. Úgy véljük, hogy a technicizálódott világban a gyakorlati szellemiségű, az életben való eligazodáshoz szükséges kompetenciák és készségek fejlesztésére összpontosító foglalkozások hozzásegíthetik a fiatalokat a megfelelő arányok megtalálásához.

Az online tárlatvezetések nyújtotta élményközpontú, tantermen kívüli foglalkozásokat rendszeres, vezetett cserkészgyűlések egészítik ki, melyeken a gyermekek Dél-Tirol és Magyarország természeti szépségeivel és állatvilágával ismerkedhetnek meg. Emellett kiemelten fontosnak tartjuk, hogy cserkészeink a jellemnevelő cserkésztörvényekben rögzített elveket ne csak elsajátítsák, hanem azoknak a mindennapokban gyakorolják. Ehhez digitálisan követhető ösztönző pontgyűjtő programot dolgoztunk ki. Fürkészni ér!