A magyar állampolgárok alapvető jogai megvalósítása érdekében a magyar konzulok segítséget, támogatást nyújtanak a hozzájuk forduló magyar állampolgároknak, így különösen:

  • segítenek a hozzátartozók értesítésében, tájékoztatást adnak a baleset, más rendkívüli eset, születés, házasságkötés, haláleset során előírt eljárásról,
  • tanácsot adnak, milyen módon lehetséges a hazatéréshez szükséges pénzt átutalni, jegyet venni, ennek érdekében felveszik a kapcsolatot a hozzátartozókkal,
  • tanácsot adnak, hogyan lehet helyi ügyvédet, tolmácsot vagy orvost találni,
  • kapcsolatot tartanak a letartóztatott magyar állampolgárokkal, a helyi jogszabályokkal összhangban segítséget nyújtanak a hozzátartozóknak címzett üzenetek, értesítések továbbításához,
  • gondoskodnak az elveszett magyar úti okmányok pótlásáról.

A magyar konzuloknak nincs felhatalmazásuk arra, hogy a helyi bíróságok előtt folyó eljárásban az érintett magyar állampolgár képviseletében eljárjanak, szállodai, kórházi, ügyvédi, halott szállítási vagy egyéb számlát, közlekedési vagy más bíróságot helyette kifizessenek, születést, házasságkötést, halálesetet anyakönyvezzenek.

(Részlet a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályának tájékoztatójából)

Bővebb információért kérjük látogasson el a magyar kormány hivatalos honlapjára:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ugyintezes-konzulnal